Početna stranica
O nama
Vozila
Izvješća
Galerija slika
Kontakt

 

 

Natječaji

Javna nabava

DVD Senj

 

 

 

 

Izvješća

 

>> Izvješća o intervencijama

>> Izvješća o radu

>> Financijski izvještaji

>> Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

 


 

 

Izvješća o intervencijama

>> VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2020. GODINU
(PDF pdf, 0.90 MB)

>> VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2019. GODINU
(PDF pdf, 0.92 MB)

>> VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2018. GODINU
(JVP xlsx, 40 KB)

>> VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2017. GODINU
( xls, 322 KB)

>> VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2016. GODINU
(xls xls, 30 KB)

>> VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2015. GODINU
(xls xls, 359 KB)

>> VATROGASNE INTERVENCIJE NA PODRUČJU GRADA SENJA ZA 2014. GODINU
( xls, 240 KB)

 

 

Izvješća o radu

>> IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA ZA 2020. GODINU
( PDF pdf, 6.22 MB)

>> IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA ZA 2019. GODINU
( PDF pdf, 0.73 MB)

>> ZAKLJUČAK - 2018.
( PDF pdf, 0.32 MB)
>> IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA ZA 2018. GODINU
( PDF pdf, 0.71 MB)

>> ZAKLJUČAK - 2017.
( PDF pdf, 0.31 MB)
>> IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA ZA 2017. GODINU
( PDF pdf, 1.10 MB)

>> ZAKLJUČAK - 2016.
( PDF pdf, 0.31 MB)
>> IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA ZA 2016. GODINU
( PDF pdf, 544 KB)

>> IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA ZA 2015. GODINU
( doc, 520 KB)

>> IZVJEŠĆE O RADU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA SENJA ZA 2014. GODINU
( doc, 367 KB)

 

 

 

Financijski izvještaj za JVP Grada Senja

>> IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2020. GODINU
(xls xls, 1.28 MB)
>> BILJEŠKE UZ FINANCISKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU
( PDF pdf, 0.20 MB)

>> IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2019. GODINU
(xls xls, 1.28 MB)
>> BILJEŠKE UZ FINANCISKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU
( PDF pdf, 0.20 MB)

>> IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2018. GODINU
( PDF pdf, 10.3 MB)
>> BILJEŠKE UZ FINANCISKO IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU
( PDF pdf, 0.54 MB)

>> IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2017. GODINU
(exCel xls, 1.28 MB)
>> BILJEŠKE UZ FINANCISKO IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU
( PDF pdf, 0.59 MB)

>> IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2016. GODINU
(excel xls, 1.29 MB)
>> BILJEŠKE UZ FINANCISKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU
( PDF pdf, 0.16 MB)

>> IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2015. GODINU
( xls, 1.32 MB)

>> IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA KORISNIKA PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
( xls, 1.37 MB)

 

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

>> IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU
( PDF pdf, 0.21 MB)

>> IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU
( csv csv, 0.02 MB)

>> IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU
( PDF pdf, 0.21 MB)

>> IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU
( csv csv, 0.02 MB)

>> IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU
( PDF pdf, 0.21 MB)

>> IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU
( PDF pdf, 0.21 MB)

>> IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU
( PDF pdf, 0.21 MB)